วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)

รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็ก...

I AM FILM DIRECTOR : ผู้กำกับภาพยนตร์

พี่โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล - Big Idea ของการเขียนบทหนัง (Part 3)

พี่โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล - Big Idea ของการเขียนบทหนัง (Part 2)

พี่โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล - Big Idea ของการเขียนบทหนัง (Part 1)

มุมกล้อง01

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 1

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 2

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 3

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 4

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 5

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 6

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 7

การใช้งานโปรแกรม Final Cut Pro X ตอนที่ 8

[สอนตัดต่อ] การตัดต่อหลายกล้อง Multicam Editing ด้วย Final Cut Pro X

[สอนตัดต่อ] การทำ Motion Tracking ด้วย Final Cut Pro X