วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Android Dev: ตอนที่ 2 Basic Push Notification Workshopขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: ตอนที่ 1 Basic Push Notification Workshopขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การใช้ Logcat Filterเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ปัญหาขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การวิเคราะห์ Error Log ด้วย Logcatขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การสร้าง Android App Icon แบบง่ายๆ และ สมบูรณ์แบบขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การสร้างไฟล์ APK สำหรับนำขึ้น Android PlayStoreขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : Workshop XML/JSON Feeder (ตอนที่ 4) การดัดอีเวนท์ในการกดแต...ขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: การบันทึกข้อมูลด้วย Android Shared Preferencesขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การส่งข้อมูลระหว่าง Activity ผ่าน Intentขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: การจัดการขนาดหน้าจอ Phone และ Tablet บน Androidขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: การปรับแต่ง Layout ด้วย Android Styleขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: การออกแบบหน้าจอด้วย Android Layout XML Filesขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: วัฏจักรการทำงานของหน้าจอ (Activity LifeCycle)ขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: การดักอีเว้นท์ของ User Interface ใน Androidขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev: การสร้างโปรเจคบน Android Studioขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การติดตั้ง Android Studio บน Windowsขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : การติดตั้ง PlayStore, Google Apps บน Android Genymotionขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : สรุปการแก้ไขปัญหาที่มักเจอในการติดตั้ง Android Studio บน W...ขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

Android Dev : เคล็ดลับการใช้ Android Studio ให้เต็มประสิทธิภาพ ตอนที่ 1#ขอบคุณ :  https://www.youtube.com/user/CMDevChannel

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คอร์สอบรมการพัฒนา Android Application

คอร์สอบรมการพัฒนา Android Application
Jirawat Karanwittayakarn <jirawatee@gmail.com>
สิ่งที่เข้าอบรมต้องเตรียมก่อนเข้าอบรม
Android Studio : https://developer.android.com/sdk/
JDK หรือ JRE : http://www.oracle.com/…/downloa…/jdk8-downloads-2133151.html
ตารางการอบรม
วันเสาร์ 20 มิถุนายน 2558
09:00 - 10:00 Getting started with Android
10:00 - 11:00 Layout and user interface
11:00 - 12:00 Activity (Intent & Bundle)
12:00 - 13:00 Lunch break
13:00 - 14:00 Toast and Dialog
14:00 - 15:00 Sound and Video
15:00 - 16:00 ListView
วันอาทิตย์ 21 มิถุนายน 2558
09:00 - 10:00 Preference
10:00 - 11:00 Animation
11:00 - 12:00 WebView & Web Layout
12:00 - 13:00 Lunch break
13:00 - 14:00 Network Connection (GET, POST, AsyncTask)
14:00 - 15:00 Youtube API
15:00 - 16:00 Export and sign Application
*หมายเหตุ : รบกวนอาจารย์จัดเตรียม WIFI ภายในห้องที่อบรมให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
Regards,
Jirawat Karanwittayakarn
IT Specialist
Mobile Platform
eGG Digital
AIA Tower Fl.18, 89 Ratchapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand
Mobile +66 89 147 7794 Blog Jirawatee.deknaimor.com
IG Jirawatee FB Jirawatee
LINE Jirawatee Twitter @Jirawatee
Skype Jirawatee G+ Jirawatee