วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการ EST ม.1


10 hrs · Surat Thani · Edited ·
อีกภาระกิจของครูกิติมา ก็คือการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการ EST ม.1/9 10 11 วันที่ 10-12พฤษภาคม 2557 วันละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาคือการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บรรยากาศใหม่ๆ สนุกดี...นานๆได้สอนนักเรียน ม.1 นักเรียนเขียน Flow Chart ง่ายๆได้ และส่งงานผ่านระบบเครือข่ายได้ทุกคนภายในเวลาที่กำหนด...แค่นี้ครูกิติมา ก็ปลื้มแล้วจ้ะ
Unlike ·  ·