วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

การใช้โปรแกรมCrazytalk AnimatorDownload โปรแกรม

ทำการ์ตูน 3D Anime แบบง่ายๆ

Cartoon Maker

โปรแกรม Cartoon Story Maker
1. แนะนำการใช้งานภาคภาษาอังกฤษ แบบย่อๆ ค่ะ


2. แนะนำการใช้งานภาคภาษาไทย ตั้งแต่เริ่มต้น Download โปรแกรมเลยค่ะ


3. แนะนำการใช้งานและการแทรกเสียงพูด

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

การสร้าง cai อย่างง่ายด้วยโปรแกรม captivate 5 ตอนที่ 3

การสร้าง CAI อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Captivate 5 ตอน 2

การสร้าง CAI อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Captivate 5 ตอน 1

Flash การสร้างเกมด้วย Flash เกมภาพระบายสี

Flash การสร้างเกมด้วย Flash เกมตีตัวตุ่น (Hit Me)

Flash การเขียนเกมส์ ด้วย Flash