วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

Flipped Classroom : การเรียนรู้แนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21

ห้องเรียนอัจฉริยะ : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

How to make a platform game in flash 8 part 12 (adding enemies)

How to make a platform game in flash 8 part 11(Saving and Loading)

How to make a platform game in flash 8 part 10(Key for door)

How to make a platform game in flash 8 part 9(Door to stage 2)

How to make a platform game in flash 8 part 8(Realistic using physics)

How to make a platform game in flash 8 part 7

How to make a platform game in flash 8 part 6

How to make a platform game in flash part 5

How to make a platform game in flash 8 part 4

How to make a platform game in flash 8 part 3

How to make a platform game in flash 8 part 2

How to make a platform game in flash 8 part 1

How to make a car racing game in flash part 2

How to make a car racing game in flash part 1

Adobe Flash CS5 - Making a quiz game

วิธีทำแบบทดสอบ ในFlash แบบเป็นเฟรม.avi

วิธีทำแบบทดสอบ CAI ใน Flash

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

สร้างคนเดินด้วย flash

)

สอนFlash ทำคนเดิน (ด้านตรง-ด้านหน้า) (+เพลย์ลิสต์)

)

สอน flash ซูม-แพน (zoom-pan) เปลี่ยนมุมกล้อง

)

Flash สอนทำการ์ตูน Animation คนเดิน

)

การ animate รถ ใน Flash

)

สอน Flash animation คนเดิน

)

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

เริ่มต้นกับ Flash Game Programming

)

flash สอนสร้างเกมส์ลากวางง่ายๆ(4/4)

)

flash สอนสร้างเกมส์ลากวางง่ายๆ(3/4)

)

flash สอนสร้างเกมส์ลากวางง่ายๆ(2/4)

)

flash สอนสร้างเกมส์ลากวางง่ายๆ(1/4)

)