วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตอนที่ 15-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 14-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 13-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 12-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 11 -รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 10-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 09-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 08-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 07-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"

ตอนที่ 06-รายการ "คู่คิดการเรียนรู้"