วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

iT24Hrs อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังผ่านมือถือ Read for the blind + ข่าวไอที...