วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

รายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย)

รายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม (ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็ก...

I AM FILM DIRECTOR : ผู้กำกับภาพยนตร์

พี่โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล - Big Idea ของการเขียนบทหนัง (Part 3)

พี่โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล - Big Idea ของการเขียนบทหนัง (Part 2)